Λίγα λόγια για το γραφείο μας..

Μαρία Διανέλλου & Συνεργάτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ • ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Α' ΤΑΞΗΣ

Η πολυνομία του Φορολογικού συστήματος και η αβεβαιότητα που προκαλεί στον Έλληνα Φορολογούμενο και στη σύγχρονη Ελληνική Επιχείρηση καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να κινηθούμε.

Η συνεργασία με αξιόπιστους και συνεπείς επαγγελματίες κρίνεται απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται συνέπεια και ακρίβεια στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Το γραφείο μας, παρακολουθώντας συνεχώς τη φορολογική νομοθεσία και νομολογία είναι σε θέση να σας υποστηρίξει σε κάθε περίπτωση.