11/09/2020

Στην υποβολή της «δήλωσης CΟVID» για όσους έχουν απώλειες εισοδημάτων από τη μείωση των ενοικίων, προκειμένου να τους δοθεί η έκπτωση φόρου 30% από το υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

Η «δήλωση COVID» υποβάλλεται από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% –με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19– ώστε να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Προκειμένου να υποβληθεί, ο εκμισθωτής θα πρέπει να εισέλθει στο Taxisnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» την αρχική ή την τυχόν τελευταία τροποποιητική δήλωση, εφόσον έχει υποβληθεί, για το ακίνητο στο οποίο έχει μειωθεί το μίσθωμα και να επιλέξει το εικονίδιο «Δήλωση COVID» που βρίσκεται στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν «δήλωση COVID» μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου για τις εξής περιπτώσεις:

• Αρχικές «δηλώσεις COVID» για τους μήνες από Μάρτιο έως Ιούνιο.

• Τροποποιητικές «δηλώσεις COVID» για τους μήνες από Μάρτιο έως Αύγουστο.

Επισημαίνεται ότι η τελευταία τροποποιητική «δήλωση COVID» θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους μήνες μεταβολής του μισθώματος. Εφόσον η μείωση του μισθώματος συνεχισθεί περαιτέρω, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας της COVID-19, η «δήλωση COVID», αρχική ή τροποποιητική, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.

Ποια στοιχεία συμπληρώνει ο εκμισθωτής στη «δήλωση CΟVID».

Ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει από την ακόλουθη λίστα κατά περίπτωση:

• Η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

• Η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος του μισθωτή είναι εργαζόμενος/η και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του/της.

• Η μείωση μισθώματος αφορά τη φοιτητική κατοικία τέκνου – εξαρτώμενου μέλους του πληττομένου.

• Η μείωση μισθώματος αφορά την επαγγελματική στέγη του πληττομένου.

• Η μείωση μισθώματος αφορά την κύρια κατοικία ναυτικού.

Στη συνέχεια συμπληρώνει, ανά μήνα, το ποσό μισθώματος πριν από τη μείωση καθώς και το ποσό μισθώματος μετά τη μείωση.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο εκμισθωτής θέλει να υποβάλει «δήλωση COVID», θα πρέπει, πριν από την υποβολή της, να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μίσθωσης, υποβάλλοντας αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» κατά περίπτωση.