31/03/2020

Τη δυνατότητα να εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων σε εργαζομένους και κατά συνέπεια της επιδότησής τους με τα 800 ευρώ για 45 ημέρες, συνδυαστικά με το νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας αλλά και τηλεργασίας με επιμίσθιο, δίνει στους εργοδότες η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Σαββατοκύριακο. 

Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με όλες τις λεπτομέρειες για την αποζημίωση των 800 ευρώ ξεκαθαρίζει ότι όποιος εργοδότης κάνει χρήση των μέτρων ευελιξίας απαγορεύεται να απολύσει για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για άλλες 45 ημέρες). Παράλληλα, υποχρεούται να διατηρήσει τους ίδιους εργαζομένους και με τους ίδιους όρους εργασίας που ίσχυαν κατά την 21η/3/2020.

Η εκ περιτροπής εργασία θα μπορεί να εφαρμόζεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά για το τυχόν υπόλοιπο του προσωπικού που δεν μπαίνει σε αναστολή και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η κρίση, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τους 6 μήνες και επανεξέταση ανά μήνα. Παράλληλα, έπειτα από συμφωνία με τον εργαζόμενο, δίνεται η δυνατότητα  ενδοομιλικής μεταφοράς του σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου. Ειδικά για την αναστολή συμβάσεων, η ΚΥΑ επιτρέπει τον συνδυασμό αναστολής συμβάσεων εργασίας και τηλεργασίας για τον ίδιο εργαζόμενο και ταυτόχρονα, κατόπιν συμφωνίας εργοδότη - εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται «επιμίσθιο» αναλογικό του μισθού, όχι αυστηρά προσδιορισμένο αλλά για «πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης». Δίνεται έτσι στην πράξη η δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζομένους κατά το 45νθήμερο της αναστολής, καταβάλλοντας ένα αναλογικό «επιμίσθιο», το οποίο θα μπορεί αθροιστικά με τα 800 ευρώ να φτάνει έως και το συνολικό ύψος (το 100%) του μεικτού μισθού τους.

Οι εργοδότες μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων που είχαν την 21η Μαρτίου. Προσοχή, η αναστολή ανά μισθωτό πρέπει να ισχύει για συνεχόμενο και ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Εντός του χρονικού διαστήματος 21/3-20/4, οι εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.