26/03/2020

Τη δυνατότητα των εργοδοτών - επιχειρήσεων να εφαρμόζουν ένα νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και να απασχολούν τους εργαζομένους τους δύο εβδομάδες τον μήνα, γεγονός που συνεπάγεται και μείωση κατά 50% των αποδοχών τους, προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας.

Το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που πλήττονται, δηλαδή όσες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν και τη δυνατότητα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους, ώστε να μην καταβάλλουν τους μισθούς. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα λάβουν 800 ευρώ από το κράτος. Το νέο καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας αναμένεται να μπορεί να λειτουργήσει και συνδυαστικά με το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ, το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή έως 20 Σεπτεμβρίου. Οπως ρητώς αναφέρεται, ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

• Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

• Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

• Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εφόσον το μέτρο εφαρμόζεται συνδυαστικά με την αναστολή συμβάσεων, το 50% υπολογίζεται στο σύνολο των εργαζομένων πριν από τις αναστολές συμβάσεων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης υποστήριξε πως στην παρούσα, έκτακτη περίοδο «το ζητούμενο είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας την επόμενη μέρα. Για να υπάρξουν θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξουν και επιχειρήσεις. Και για να υπάρξουν επιχειρήσεις πρέπει να δώσουμε ευέλικτα εργαλεία διατήρησης των θέσεων εργασίας. Στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί αλλά λειτουργούν με βάση τις ΚΑΔ δώσαμε δύο εργαλεία:

• Να αξιολογήσουν το προσωπικό τους και σε ένα τμήμα να αναστείλουν τη σύμβαση εργασίας τους με απαγόρευση απόλυσης και να πάρουν τα 800 ευρώ.

• Για τους άλλους δώσαμε το εργαλείο της ευελιξίας. Να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους 50% στη βάση του μήνα, με τις μισές αποδοχές, για να ζήσουν οι επιχειρήσεις».

Η αίτηση για τα 800 ευρώ

Στο μεταξύ, από την Τρίτη τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» για την υποβολή της αίτησης των 800 ευρώ, η οποία αφορά επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει διά νόμου τη λειτουργία τους ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ, προκειμένου να δηλώσουν τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα «περάσει» και η μείωση των επαγγελματικών μισθώσεων για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης.