Στις φορολογικές υποθέσεις μετά το 2010 εστιάζει τους ελέγχους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξαιτίας των ζητημάτων που εκκρεμούν με τις παραγραφόμενες χρήσεις.

Κυρίως, όμως, η φορολογική διοίκηση έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τις πιο πρόσφατες υποθέσεις, καθώς η πρακτική δείχνει ότι σε αυτές «υπάρχουν χρήματα», ενώ αντίθετα στις παλαιές υποθέσεις προ το 2010 αφενός ο έλεγχος είναι δυσκολότερος και χρονοβόρος, αφετέρου τα οφέλη για τα ταμεία του Δημοσίου είναι πενιχρά. Στο πλαίσιο αυτό, με «άτυπες» επί της ουσίας οδηγίες έχουν σταματήσει οι στοχευμένοι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης πριν από το 2010 και επικεντρώνεται στη μεγάλη φοροδιαφυγή που συντελείται στις μεγάλες νησιωτικές περιοχές με τη μη έκδοση αποδείξεων, αλλά και σε ελέγχουν με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγούν στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής.

Αντίθετα, οι μόνοι έλεγχοι που γίνονται πριν από την ανωτέρω ημερομηνία προέρχονται από τις εισαγγελικές παραγγελίες, τις οποίες οι ελεγκτές δεν μπορούν να εγκαταλείψουν ή να τις αφήσουν στο πλάι μέχρι να εκδοθεί και η δεύτερη απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία θα κρίνει επί της ουσίας εάν οι λίστες των εμβασμάτων έχουν παραγραφεί στην πενταετία ή ο χρόνος παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία.

Δηλαδή, θα κρίνει εάν τα στοιχεία των ελληνικών τραπεζών αποτελούν νέο στοιχείο ή εάν τα στοιχεία αυτά μπορούσαν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή (που μπορούσαν επί της ουσίας) από τους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών.