ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Υποβάλλουν δήλωση μόνον όσοι αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα (π.χ. ενοίκια) και όχι αν έχουν μόνο τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. κατοικία, αυτοκίνητο)

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία του Ε1 και φορολογούνται στην Ελλάδα. Ο φορολογούμενος δεν θα υποβάλει χωριστή δήλωση για να αποδώσει το φόρο των τόκων όπως στο παρελθόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ: Για τα εισοδήματα που απεκτησε ο θανών το 2014, η δήλωση από τους κληρονόμους μπορεί να υποβληθεί στη ΔΟΥ του θανόντος έως 31-12-2015.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ: Τα αναδρομικά των μισθωτών και συνταξιούχων φορολογούνται με συμπληρωματικές δηλώσεις στο έτος που αφορούν.Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Το δικαίωμα μείωσης του φόρου από τις εν λόγω δαπάνες όταν υπάρχουν και οι υπόλοιπες προυποθέσεις, ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους φορολογούμενους.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ: Οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες έως τρείς στον αριθμό , το 75% του τζίρου προέρχεται από έναν πελάτη και έχουν την έδρα τους στην κατοικία τους, φορολογούνται ως μισθωτοί(προυπόθεση να μην έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία).

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ: Ο προσδιορισμός του κέρδους γίνεται με λογιστικό τρόπο(έσοδα-έξοδα) για όλους όσους έχουν αγροτικά εισοδήματα οπότε και πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3. 

ΕΝΟΙΚΙΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ: Στα εισοδήματα από ενοίκια καταργήθηκε η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ: Για την ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικών χώρων των ακινήτων υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα 3%. Το ποσό αυτό εκτός από έσοδο καταχωρείται και ως έξοδο, οπότε και το αποτέλεσμα είναι φορολογικά αδιάφορο.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε3: Τα έξοδα από επιβατικά αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα, καταχωρούνται στα βιβλία και αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα έσοδα.

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500€: Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες άνω των 500€ των οποίων η εξόφληση δεν έγινε με τραπεζικά μέσα πληρωμής.