Διεύρυνση των κριτηρίων προκειμένου να μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση χρεών προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων από αυτόν που είχε υπολογισθεί αρχικά προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τα λεγόμενα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια.

Τέσσερις είναι οι στόχοι των αλλαγών που γίνονται τις τελευταίες ημέρες:

Πρώτον, με τη δυνατότητα ένταξης περισσότερων επιχειρήσεων στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου να αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Δεύτερον, να αναθερμανθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επιχειρηματική δραστηριότητα. Τρίτον, να αποφευχθεί η ύπαρξη οφειλετών πολλών ταχυτήτων. Τέταρτον, να θεσπιστούν οι απαιτούμενες ασφαλιστικές δικλίδες προκειμένου να περιοριστούν η δημοσιονομική επίπτωση και η επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Φυσικά, ένας ακόμη στόχος των αλλαγών που επιχειρούνται είναι να μην προκληθεί νέα εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα και η κυβέρνηση να μπορέσει να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλάζει το κριτήριο του ανώτατου ορίου τζίρου που πρέπει να έχουν αυτές προκειμένου να υπαχθούν στον νόμο στα 2,5 εκατ. ευρώ από 900.000 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά. Οι πιστώτριες τράπεζες είναι αυτές που αξιολογούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και προτείνουν σχέδιο αποπληρωμής των δόσεων με βάση τα όσα ισχύουν για τον αριθμό των δόσεων και τη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, βάσει της ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών. Για τις οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια, η τράπεζα μπορεί να ορίσει διαφορετικό αριθμό δόσεων αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και διαγραφή τόκων ή ακόμη και κεφαλαίου.

Ο οφειλέτης που θα επιλέξει τη ρύθμιση αυτή έναντι της ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών θα απολαμβάνει μια επιπλέον διαγραφή προσαυξήσεων για το κομμάτι των οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι της τάξης του 20%. Ως ασφαλιστική δικλίδα τίθεται ο όρος της πλήρους αναβίωσης της οφειλής –δηλαδή ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης προς όλους τους πιστωτές– σε περίπτωση που δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις.

Πέρα από την οριζόντια ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπονται ακόμη οι εξής διαδικασίες για τη ρύθμιση των χρεών, οι οποίες απαιτούν την έγκριση από το δικαστήριο: α) συμφωνία ρύθμισης των χρεών με τη συναίνεση των πιστωτών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον 50,1% που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο αρχικό νομοσχέδιο τα ποσοστά ήταν αντιστοίχως 60% και 40% και β) συμφωνία ρύθμισης χρεών που είναι δεσμευτική μόνο για τους πιστωτές που συναινούν.

Στους τελικούς σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα διευθέτησης των χρεών των μεγαλοοφειλετών.

Ο αριθμός τους είχε προσδιοριστεί αρχικά σε 943, όμως δεν αποκλείεται να είναι τελικά μικρότερος, καθώς πλέον θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια, όπως για παράδειγμα η άσκηση δραστηριότητας τα δύο τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης όχι μόνον οι τράπεζες, αλλά και το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.