Εξεδόθη από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ οδηγία με την οποία δίνονται διευκρινίσεις επί του νόμου  4308/2014

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα τα Ελληνικό λογιστικά πρότυπα έρχονται να επηρεάσουν την λειτουργία νομικών προσώπων και επιτηδευματιών

τό σο με απλογραφικά, όσο και με διπλογραφικά βιβλία.


Διαβάστε αναλυτικά την οδηγία εδώ.