Το Νοέμβριο του 2014 η Ελλάδα υπέγραψε σύμβαση με την οποία εναρμονίζεται με την αμερικανική νομοθεσία FATCA αναγνωρίζοντας την υποχρέωση συμμόρφωσης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τη νομοθεσία αυτή.

Η νομοθεσία FATCA επιβάλλει στις τράπεζες την υποχρέωση ενημέρωσης του IRS των ΗΠΑ για τους τραπεζικούς λογαριασμούς Αμερικανών  πολιτών που τηρούνται στην Ελλάδα, με ποσά άνω των 50.000 $ για τα φυσικά πρόσωπα.

Οι ελληνικές τράπεζες καλούν τους πελάτες τους για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως είναι Αμερικανοί πολίτες, να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν, υπογράφοντας επί ποινή ψευδορκίας.

Η παραπάνω σύμβαση έρχεται να συμπληρώσει και να επεκτείνει το πλέγμα συστημάτων ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών που ήδη ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει ήδη δημιουργηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία τηρούνται ονόματα, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών ανά τράπεζα και υπόλοιπα καταθέσεων που αφορούν στα προηγούμενα δέκα χρόνια. Αυτόν τον καιρό προστίθενται αναλυτικά στοιχεία κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών.

Για τους Έλληνες φορολογούμενους, ανέκαθεν δεν υπήρχε υποχρέωση τήρησης τραπεζικών παραστατικών για την υποστήριξη φορολογικών δεδομένων. Αφού όμως αυτά είναι στη διάθεση των φορολογικών αρχών, είναι συνετό να αναζητήσουν και οι ίδιοι τα κρίσιμα στοιχεία που τους αφορούν και να προχωρήσουν στην ανασύνταξη του φορολογικού προφίλ τους.