Η αλλαγή της φορολογικής κατοικίας γνωστοποιείται στην τοπική ΔΟΥ. Το αίτημα προωθείται μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα του Υπ.Οικ. το οποίο αποφασίζει εάν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια για τη μεταφορά της κατοικίας.
Η διαδικασία μεταφοράς δεν είναι πλέον αυτόματη, δεδομένου ότι οι φορολογικές αρχές πραγματοποιούν αυστηρό έλεγχο. Εάν ο φορολογούμενος έχει τα ζωτικά του συμφέροντα, και ιδίως την οικογένειά του στην Ελλάδα, η ΔΟΥ αρνείται την εγγραφή του ως κατοίκου εξωτερικού.
Μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής που αμέλησε να ενημερώσει τη ΔΟΥ για την αναχώρησή του από την Ελλάδα εθεωρείτο, μέχρι πριν από λίγους μήνες, για τη ΔΟΥ φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και ήταν υποχρεωμένος να φορολογηθεί στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του.
Ως εκ τούτου, υποχρεούτο να υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας με το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης για όλα τα προηγούμενα έτη, μέχρι την επίσημη εγγραφή του ως κατοίκου εξωτερικού.
Λύση στην ταλαιπωρία των κατοίκων εξωτερικού που δεν δήλωσαν εγκαίρως τη μεταβολή της κατοικίας τους δόθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1177/2014, σύμφωνα με την οποία όσοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος είχαν εγκατασταθεί σε άλλο κράτος( με εξαίρεση τα μη συνεργάσιμα κράτη) μέχρι 31.12.2013, μπορούν πλέον να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία χωρίς να υποβάλλουν δηλώσεις φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα για όλα τα προηγούμενα έτη μέχρι τη στιγμή γνωστοποίησης της μεταφοράς, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η κατοικία τους βρισκόταν όντως στο εξωτερικό.