Λεπτομερέστερες πληροφορίες αλλά για λιγότερους καταθέτες ζητά να αντλήσει το υπουργείο Οικονομικών από τις τράπεζες.

Με σημερινή της απόφαση, η γενική γραμματέας δημοσίων εσόδων Κατερίνα Σαβαΐδου, ζητά να σταλούν στο υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Μαΐου, αναλυτικά στοιχεία για καταθέσεις με συναλλακτική δραστηριότητα άνω των 100.000 ευρώ (από 50.000).

Στα στοιχεία που αποστέλλονται από τράπεζες και αφορούν το χαρτοφυλάκιο των φυσικών προσώπων, το ποσό αναπροσαρμόζεται πλέον σε 200.000 ευρώ (από 100.000), ενώ εξετάζεται πλέον και το προηγούμενο έτος από το έτος αναφοράς.

Πάντως, οι πληροφορίες που καλούνται να στείλουν οι τράπεζες είναι πολύ περισσότερες καθώς για πρώτη φορά, οι φορολογικές αρχές θέλουν να μάθουν ποια είναι η μεγαλύτερη χρέωση ή πίστωση που πραγματοποιήθηκε ανά λογαριασμό την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα, όσον αφορά στις καταθέσεις, πρέπει να αποσταλούν τα ακόλουθα δεδομένα:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+1,93% ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
ι) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.