Έκπτωση φόρου 50% δικαιούνται όσοι πληρούν ταυτόχρονα τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 9000 ευρώ για τον άγαμο ενώ προστίθενται 1000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Η αξία των ακινήτων να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον παντρεμένο και τις 200.000 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά.
  • Η επιφάνεια των κτισμάτων να μην ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Έκπτωση φόρου 100% δικαιούνται όσοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 12.000 ευρώ.
  • Δεν υπάρχει περιουσιακό κριτήριο.
  • Η επιφάνεια των ακινήτων να μην ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
  • Ο φορολογούμενος είναι ή πολύτεκνος ή άτομο με αναπηρία με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%.

Ο φόρος εμφανίζεται μειωμένος στο σύνολο του ποσού και όχι ανά δικαίωμα.

Όσον αφορά στην έκπτωση φόρου για τα κτίσματα που παρέμειναν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα, στο εκκαθαριστικό θα υπάρχει σχετική ένδειξη ώστε οι φορολογούμενοι να αντιλαμβάνονται ότι έχει γίνει η έκπτωση του 20% επί του φόρου.

Σημειώνεται ότι στα κριτήρια ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές όπως έχει διαμηνύσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Αλεξιάδης