03/09/2017

 

Η προϊσταμένη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΑΔΕ απάντησε με έγγραφο που κατατέθηκε στην βουλή σε ερώτηση  βουλευτή σχετικά με τους ελέγχους που προγραμματίζει το Υπ.Οικονομικών στα Ξενοδοχεία στα οποία οργιάζει η φοροδιαφυγή σύμφωνα με τον Βουλευτή.


Στο έγγραφο τονίζεται ότι  στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017, έχουν τεθεί ως υψίστης σημαντικότητας και προτεραιότητας, οι εξής στόχοι και δράσεις:

•    Έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος.

•    Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διενέργειας μερικών φορολογικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις φοροδιαφυγής κατόπιν διαδικτυακής έρευνας.

•    Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο.

•    Διενέργεια τουλάχιστον 35.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 15% αυτών.

•    Διενέργεια τουλάχιστον 5.000 εμφανών ελέγχων και ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

•    Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 42% αυτών.

Η περαιτέρω γεωγραφική κατανομή και εξειδίκευση των στόχων στις ελεγκτικές υπηρεσίες γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες όσον αφορά στις Δ.Ο.Υ. και από την Διεύθυνση Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.Ε.). όσον αφορά στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, προγραμματίζονται ειδικές δράσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2018.