Με τις υπηρεσίες μας είμαστε πάντα δίπλα σας...

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας εξηγώντας μας τις ανάγκες σας για να σας στείλουμε μία ανταγωνιστική προσφορά!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών δηλώσεων Ε1- Ε2-Ε3
 • Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας Ε9
 • Κληρονομιές-Γονικές Παροχές-Μεταβιβάσεις Ακινήτων
 • Υπολογισμός Τεκμηρίων
 • Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων
 • Διευθέτηση φορολογικών θεμάτων παρελθόντων ετών
 • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.
 • Συνταξιοδοτικά θέματα
 • Μισθοδοσία ιδιωτών για κατ οίκον απασχόληση- εργόσημο
 • Φορολογικές συμβουλές για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Συμβουλευτική υποστήριξη  σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας

Εταιρίες

 • Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Φορολογική - φοροτεχνική -λογιστική υποστήριξη
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων
 • Μισθοδοσία
 • Εργασίες έναρξης, διακοπής εταιριών
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
 • Καταστατικά εταιριών και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες

Επαγγελματίες

 • Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Β και Γ Κατηγορίας
 • ΦΠΑ - Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές VIES - INTRASTAT
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών
 • Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
 • Φορολογική Αναμόρφωση
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε Δ.O.Υ. και κάθε αρμόδιο φορέα
 • Επίλυση εκκρεμών υποθέσεων παρελθόντων ετών
 • Μισθοδοσία - ΙΚΑ
 • Ενάρξεις- Μεταβολές- Διακοπές Εργασιών
 • Νομική υποστήριξη με συνεργάτες του γραφείου μας
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Κάτοικοι εξωτερικού

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, υποβολή φορολογικών δηλώσεων και παρακολούθηση με φυσική παρουσία θεμάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα κατοίκων εξωτερικού.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας εξηγώντας μας τις ανάγκες σας για να σας στείλουμε μία ανταγωνιστική προσφορά!

Επικοινωνήστε μαζί μας!